OBJEDNÁNÍ   C E N Í K  2019
 

  608 978 600

 Adresa kanceláře:
    U Ploché dráhy 400/6
    Mariánské Lázně
    PSČ 353 01

 Mediace
  » úvodní individuální konzultace: ....................................... 500 Kč za každou započatou hodinu
  » společné mediační jednání v délce max. 3 hodin: ........ 1.500 Kč pro každého účastníka.
  » každé další společné jednání: ........................................... 500 Kč
za každou započatou hodinu pro každého účastníka.

  První setkání s mediátorem nařízené soudem (probíhá s každým účastníkem zvlášť):
 
» individuální setkání v délce max. 1,5 hod. .......................500 Kč
 

       Záloha
   

 
Pro potvrzení termínu společného jednání je nutné uhradit předem zálohu 1.000 Kč. Zálohu je nutné uhradit nejpozději týden před dohodnutým jednáním.
Dohodnutý termín je závazný, lze ho změnit pouze ze závažných důvodů a se souhlasem všech stran.

Storno podmínky:
Pokud dohodnuté jednání neproběhne (např. proto, že se některá ze stran nedostaví k jednání nebo zruší svoji účast, ukončí mediaci apod.) použije se záloha této strany jako storno poplatek.