OBJEDNÁNÍ :  CO JE MEDIACE
 

  608 978 600
 

 


Mediace je mimosoudní řešení sporů a konfliktů za pomoci prostředníka - mediátora.


Výsledkem mediačního procesu je mimosoudní dohoda podepsaná oběma stranami.

Umožňuje vyhnout se soudnímu sporu nebo využít dohodu jako podklad k soudnímu řízení.
 

   MEDIAČNÍ KANCELÁŘ:  KDO JE MEDIÁTOR
 

  Mariánské Lázně
  U Ploché dráhy 400/6
 

 

 


Mediátor je vyškolený profesionál, který pomáhá účastníkům najít oboustranně přijatelného řešení jejich problému.

Mediátor spor neřeší, nehodnotí, nerozhoduje o vině ani neposkytuje rady. Jeho role spočívá v odborném vedení procesu mediace tak, aby účastníci překonali sporné otázky a nalezli konstruktivní řešení.

Mediátor musí být nestranný a ve sporu neutrální.
Je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.