OBJEDNÁNÍ  K O N T A K T Y
     608 978 600

  Adresa:
    U Ploché dráhy 400/6
    Mariánské Lázně
    PSČ 353 01

 
Mgr. Marcela Žižková
 '
zapsaná mediátorka,
akreditace Asociace mediátorů ČR

tel.: 608 978 600                  
e-mail
: marcela.zizkova@email.cz
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦