VÝHODY MEDIACE   VÍCE O MEDIACI
 
zkrácení soudního řízení

větší spokojenost s dohodnutým výsledkem

jednání je v neformálním a bezpečném prostředí (záruka uchování důvěrných informací)

zachování možnosti spolupráce a vzájemné komunikace do budoucna

 

Činnost zapsaného mediátora se řídí zákonem o mediaci č. 202/2012 Sb.
Zapsaný mediátor je mediátor, který úspěšně složil zkoušky mediátora a je zapsán v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ČASOVÁ NÁROČNOST MEDIACE
     1) Individuální schůzka s každou stranou samostatně ... obvykle 1 hod. (max. 1,5 hod.)
smyslem této schůzky je zejména splnění poučovací povinnosti podle §3 odst. 4 zákona o mediaci, tedy informovat účastníky o tom, co je mediace a jaké jsou její možnosti, jaké je postavení mediátora atd.
dalším krokem je pohovor o problému, který bude předmětem mediace
na závěr je uzavřena smlouva o provedení mediace

     2)  Společné mediační jednání ...... max. 3 hod.,
V některých případech je zapotřebí další sezení, vždy max. 3 hod.
 

   PODMÍNKY MEDIACE DALŠÍ INFORMACE
 
obě strany souhlasí s účastí na mediaci

ochota obou stran k vyjednávání

strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna
nových informací

výsledkem mediačního procesu je písemná dohoda podepsaná stranami a mediátorem

za obsah výsledné dohody zodpovídají výhradně strany konfliktu, nikoliv mediátor

mediace je vždy dobrovolná, strany jsou oprávněny kdykoliv mediaci ukončit

soud může mediaci doporučit, popř. nařídit první setkání s mediátorem; nejlepší výsledky však mají dobrovolné mediace konané ještě před zahájením soudního řízení